News

【News】Galleries’ Schedule in January 2019 / Osaka

DMO ARTS
Currentー1.10(Thu)
Hevio Tamamura Solo Exhibition
https://dmoarts.com/news/2018/heviotamamura_inokokuno/
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/31

 

YOD Gallery
Currentー1.19(Sat)
Masashi Hattori Exhibition
http://www.yodgallery.com/english-current.html
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/47

 

KOUICHI FINE ARTS
Currentー1.23(Wed)
Kristine Moran Solo Exhibition
https://www.kouichifinearts.com/single-post/2018/12/08/Kristine-Moran-展のお知らせ
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/63

 

Yoshiaki Inoue Gallery
Currentー1.25(Fri)
Hiroko Inoue -Metamorphosis-
http://www.gallery-inoue.com/y-top/index.html
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/71

 

Gallery Hosokawa
Currentー1.26(Sat)
Takesada Matsutani Solo Exhibition
https://www.galleryhosokawa.com
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/59

 

Gallery Nomart
Currentー2.2(Sat)
Tomohiro Higashikage “Living in Light”
http://www.nomart.co.jp/gallery/exhibition/2018_higashikage.php
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/57

 

Gallery Yamaguchi kunst-bau
Currentー2.16(Sat)
Isa Mitake“White Nights”
http://www.g-yamaguchi.com/index_e.html
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/55

 

ARTCOURT Gallery
CurrentーOctober 2019
OAP Sculpture Path 2018-2019: Jaume Amigó and Keiju Kawashima “Organic Paradise”
http://www.artcourtgallery.com/eng/exhibitions/8656/
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/51

 

DMO ARTS
1.11(Fri)ー1.24(Thu)
“My First ART Fair” by DMOARTS
https://dmoarts.com/exhibition/
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/31

 

Nii Fine Arts
1.10(Thu)ー1.31(Thu)
Winter Show 2019
Shin-ichi Asano,  Sisui Akiba, Emi Hiramatsu
http://www.niifinearts.com/index.html
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/144

 

ARTCOURT Gallery
1.15(Tue)ー3.16(Sat)
The ACG Collection: Yasuaki Onishi, Seishu Niihira, Katsunori Mizuno
http://www.artcourtgallery.com/eng/exhibitions/9470/
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/51

 

BLOOM GALLERY
1.16(Wed)ー2.16(Sat)
【Collection Exhibition】OUKA UENO ” Somatid ”
http://www.bloomgallery103.com/index.html
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/69

 

Yoshimi Arts
Currentー1.26(Sat)
“Insight 21-2”
Rachel Adams, Lothar Götz, Keigo Kamide, Yugo Kohrogi,
Haruko Sasakawa, Minako Nishiyama, Shiho Yamamoto
http://www.yoshimiarts.com/en/exhibition/20181205_Insight_21.html
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/49

 

Note Gallery
1.19 (Sat)ー1.31(Thu)
Kenichi Toumoto & Hiroko Exhibition
https://notegallery.jimdo.com
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/35

 

Contemporary Art and Spirits(CAS)
1.19(Sat)ー1.26(Sat)
“Exhibition Pilot Plant -Most Mammals Take 21 Seconds to Pee-”
AOKI Makiko, Ito Rina, IKEGAMI Asako, OHNO Hiroshi, OKANO Kaori,
KANAZAWA Kenichi, KAWAGUCHI Tamaki, KAWANAKA Masahiro,
KAWAMURA Motonori, KUNITANI Takashi,KOMATSU Toshihiro,
SASAOKA Takashi, SAWANOBORI Kyoko, SHIMOYAMA Yuki, SUGIMURA Jun,
TAKI Hiroko, TAKEMOTO Hirofumi, TSUKAMOTO Yasuko, NAKAMAE Hirofumi,
neutral production, HAYASHI Yuki, HIKIDA Atsuyoshi,HIRAMATSU Nobuyuki,
FUNADA Kayo, MAEDA Kana, NAKANOSAI Toshihiro, YANAGIMOTO Akiko
http://cas.or.jp/2019/21sec/index_e.html
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/29

 

DMO ARTS
1.25(Fri)ー2.21(Thu)
NekoshowguN “NEKO”
https://dmoarts.com/exhibition/
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/31

 

TEZUKAYAMA GALLERY
1.26(Sat)ー2.23(Sat)
“RE: FOCUS vol.4”
Kotatsu IWATA, Yoshiyuki OOE, Kazuma Koike, Akiko Sumiyoshi, Daisuke Takakura
http://tezukayama-g.com/en/exhibition/re-focus-vol-4/
“Patching (and Darning)”
Tomoko Atsuchi , Daisuke Ida , Kohei Yamashita
http://tezukayama-g.com/en/exhibition/patching-and-darning/
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/41

 

studio J
1.26(Sat)ー2.16(Sat)
Hiroko Masuko Solo Exhibition “Cultivators”.
http://studio-j.ciao.jp/?p=669
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/39

 

+1art
1.30(Wed)ー2.16(Sat)
Mamoru Fujieda・Akihiko Inoue・Tomoko Inagaki
http://www.plus1art.jp/EexhibitionNow.html
KGM https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/27