News

【News】Galleries’ Schedule in November 2019 / Osaka

Contemporary Art and Spirits(CAS)
Currentー11.2(Sat)
Exhibition WAVES – FREQUENCES in Osaka ”30th anniversary of Osaka-Hamburg Friendship City Alliance”
Hinrich Gross, Nobuko Watabiki, Rahel Bruns,
Sylvia Schultes, Thomas Schlottmann, Uli M. Fischer
http://cas.or.jp/2019/Waves_Freq_jp/index_e.html
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/galleries/23

 

+1art
Currentー11.2(Sat)
“in the constellation”
Kanae Kato, Shinko Taguchi
http://www.plus1art.jp/Etop.html
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/27

 

Chidori Bunka
Currentー11.4(Mon)
Rie Mochizuki+Yusuke Akai Exhibition #3 “MOTIF”
https://www.facebook.com/events/575849369621438/?event_time_id=575849429621432
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/644

 

Gallery Hosokawa
Currentー11.9(Sat)
Yumiko Morisue Solo Exhibition
https://www.galleryhosokawa.com/20191001/1279
KGM
https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/59

 

Yoshimi Arts
Currentー11.17(Sun)
Takehiro Terabayashi  -small life-
http://www.yoshimiarts.com/en/exhibition/20191030_Takehiro_Terabayashi-smalllife.html
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/49

 

ARTCOURT Gallery
Currentー12.21(Sat)
Shiro Matsui: Far Too Close
http://www.artcourtgallery.com/eng/exhibitions/11267/
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/51

 

Morimura @ Museum
The first period Currentー12.22(Sun)
The second period 2020.1.10(Fri)ー2020.5.10(Sun)
Yasumasa Morimura M’s Self-Portraits
https://www.morimura-at-museum.org
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/651

 

Chidori Bunka
Permanent exhibition Teppei Kaneuji Solo Exhibition
Permanent exhibition ishinha archives Exhibition
https://www.facebook.com/chidoribunka/
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/

 

ARTCOURT Gallery
11.1ーApril  2021
Masayuki Tsubota, Kouzo Takeuchi “Axis”
http://www.artcourtgallery.com/eng/exhibitions/11303/
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/51

 

Gallery Nomart
11.2(Sat)ー11.30(Sat)
Asako Tanaka “blanc”
http://www.nomart.co.jp/gallery/exhibition/2019_tanaka.php
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/57

 

+1art
11.6(Wed)ー11.23(Sat)
“Dialogue under the rainbow”
Toru Kuranuki, Koju Takahashi
http://www.plus1art.jp/Etop.html
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/27

 

Note Gallery
11.7(Thu)ー11.29 (Fri)
Mika Ishihara “rondo”
https://notegallery.jimdo.com
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries

 

studio J
11.9(Sat)ー11.30(Sat)
Johan Peter(Jp) Hol “Let You Be The One That Digs My Grave”
http://studio-j.ciao.jp/?p=682
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/39

 

Gallery KAZE
11.14(Thu)−11.23(Sat)
Yuko Nagayama Watercolor Exhibition
http://web-gallerykaze.com
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/61

 

TEZUKAYAMA GALLERY
11.15(Fri)ー12.14(Sat)
Daisuke Ida “The covered finger”
http://tezukayama-g.com/en/exhibition/the-covered-finger/
M×M collection
http://tezukayama-g.com/en/exhibition/mxm-collection/
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/41

 

Contemporary Art and Spirits(CAS)
11.16(Sat)ー11.30(Sat)
Exhibition WAVES – FREQUENCES in Osaka ”30th anniversary of Osaka-Hamburg Friendship City Alliance”
Norio Imai, Tomoko Inagaki, Hiroko Taki, Yoshihito Kawabata, Takashi Sasaoka
http://cas.or.jp/2019/Waves_Freq_kikoku/index_e.html
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/29

 

Creative Center Osaka
11.22(Fri)ー11.24(Sun) / 11.28(Thu)ー12.1(Sun)
IAFT 19/20 in Osaka
http://www.namura.cc

KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/646

 

Nii Fine Arts
11.22(Fri)ー12.8 (Sun)
Shinichi Asano Exhibition -Celestial bodies on the desk-
http://www.niifinearts.com
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/144

 

YOD Gallery
11.23(Sat)ー12.7(Sat)
Aya Murata Solo Exhibition
https://www.yodgallery.com/?lang=en
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/47

 

BLOOM GALLERY
11.23(Sat)ー12.28(Sat)
Ouka Ueno “Her Egg ”
http://www.bloomgallery103.com/news/all.html#20191020
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/69

 

Gallery Hosokawa
11.26(Tue)ー12.19(Thu)
Junko Ishiro “Reflection and Image”
https://www.galleryhosokawa.com/20191031/1338
KGM
https://kansai-gallery-map.info/en/galleries/59

 

+1art
11.27(Wed)ー12.14(Sat)
Charity & Auction “Little us – Who are we ?
Sonir, Shige Amano, Shin Ikeda, Shiro shibashi, Akihiko Inoue, Norio Imai,
Hidenobu Ukigawa, Hervé Humbert, Kunio Oshiro, Hidetaka Kaji, Etsuro Kato,
Kanae Kato. Hiroko Kawasaki, Yasuaki Kuzumoto, Toru Kuranuki, Gen Aish,
Kent Kawano, Kaoru Sako, Takashi Sasaoka, Yuhi Sato, Ryuhei Shibata,
Kanako Shintaku, Kyoko Suchi, Masato Sunami, Kyoko Sumiya, Hiroyuki Tanaka,
Haruko Taniuschi, Nobutsuna Tara, Takashi Tochiyama, Fukumi Nakazawa,
Yuki Nagasawa, Mugi Nakajima, Tamako Nakanishi, Koji Narada, Ayaka Nishino,
Aoi Hayashi, Masakazu Fukuda, Yukio Fujimoto, Masaki Fujiwara, FUYUJI,
Satoko Matsui, Akira Matsuda, Toshio Miyaokoa, Sosho Mochida, Shoji Motoki,
Mei Mori, Kikuko Morimoto, Yumiko Yamashita, Naoki Yamamoto, Yukyo Yamamoto
http://www.plus1art.jp/EexhibitionNow.html
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/27

 

Art U
11.29(Fri)ー12.6(Fri)
Teshigahara Soufuu Solo Exhibition
http://art-u.gallery
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/53

 

Yoshimi Arts
11.30(Sat)ー12.22(Sun)
Insight 23 “intersecting viewpoint”
Sadamasa Motonaga / Rachel Adams, Carlo Zauli / Keigo Kamide,
Yuzo Saeki / Takehiro Terabayashi, Shigeru Izumi / Katsuo Tachi
http://www.yoshimiarts.com/en/exhibition/20191130_Insight_23.html
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/49