News

【News】Galleries’ Schedule in January 2020 / Osaka

YOD Gallery
Currentー1.25(Sat)
Hideki Kuwajima Solo exhibition “hideki kuwajima”
https://www.yodgallery.com/?lang=en
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/47

 

Gallery Nomart
Currentー2.1(Sat)
“Miracle”
Hideki Kimura, Keiji Uematsu, Masahito Katayama, Yoshinobu Nakagawa, Kodai Nakahara,
Yasuko Iba, Hajime Imamura, Kohei Nawa, Motonori Inagaki, Asako Tanaka, Haruna Toyotomi,
Nobuko Watanabe, Yukio Fujimoto, Nobuaki Onishi, Chu Enoki, Hideo Nagai, Thomas Neumann,
Iseo Nose, Chie Matsui, Tadahiko Ikegami, Tomohiro Higashikage, Chang Teng-Yuan,
Hitoshi Kanamura, Asuka Nirasawa, Nana Kuromiya, Akira Tatehata + .es
https://www.nomart.co.jp/gallery/exhibition/2019_miracle.php
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/57

 

Yoshimi Arts
1.7(Tue)ー1.18(Sat)
Shigeru Izumi “70’s”
http://www.yoshimiarts.com/en/exhibition/20200107_Shigeru_Izumi-70s.html
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/49

 

ARTCOURT Gallery
CurrentーApril  2021
Masayuki Tsubota, Kouzo Takeuchi “Axis”
http://www.artcourtgallery.com/eng/exhibitions/11303/
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/51

 

Morimura @ Museum
1.10(Fri)ー5.10(Sun)
Yasumasa Morimura M’s Self-Portraits
https://www.morimura-at-museum.org
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/651

 

Chidori Bunka
Permanent exhibition Teppei Kaneuji Solo Exhibition
Permanent exhibition ishinha archives Exhibition
http://www.chidoribunka.jp
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/

 

ARTCOURT Gallery
1.11(Sat)ー3.14(Sat)
Kozo Nishino: Walking in the Sky
http://www.artcourtgallery.com/eng/exhibitions/11366/
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/51

 

Nii Fine Arts
1.11(Sat)ー1.31 (Fri)
Winter Show 2020
Shinichi Asano, Sisui Akiba, Saki Inada, Haruka Kasai,
Yasuhide Kunimoto, Emi Hiramatsu
http://www.niifinearts.com
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/144

 

Contemporary Art and Spirits(CAS)
1.11(Sat)ー1.25(Sat)
Exhibition PilotPlant “Sexy”
Makiko Aoki, Kazuki Akira, Asako Ikegami, Hiroshi Ohno, Kaori Okano,
Kenichi Kanazawa, Masahiro Kawanaka, Takashi Kunitani,
Masaru Kurose, Kotaro, Toshihiro Komatsu, Takashi Sasaoka, Kyoko Sawanobori,
Yuki Shimoyama, Jun Sugimura, Hirofumi Takemoto, Toshihiro Nakanosai,
Hirofumi Nakamae, Neutral Production, Atsuyoshi Hikida, Nobuyuki Hiramatsu,
Masanori Fujiki, Ayako Funada, Kana Maeda, Akiko Yanagimoto, Toru Yamasaki
http://cas.or.jp/2020/Sexy/index_e.html
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/29

 

+1art
1.15(Wed)ー2.8(Sat)
Hiroko Kawasaki, Nobutsuna Tara “Light gradation”
http://www.plus1art.jp/Etop.html
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/27

 

Gallery Yamaguchi kunst-bau
1.18(Sat)ー2.15(Sat)
Takashi Suzuki “Works of Scarlet (1997-2003)”
http://g-yamaguchi.com
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/55

 

TEZUKAYAMA GALLERY
1.24(Fri)ー2.22(Sat)
Kazuma Koike Solo Exhibition
http://tezukayama-g.com/en/exhibition/solo-exhibition/
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/41

 

Yoshiaki Inoue Gallery
1.24(Fri)ー2.22(Sat)
Hisaya Taira  “CITY DIPTYCHS ”
https://gallery-inoue.com
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/71

 

The Third Gallery Aya
1.25(Sat)ー2.22(Sat)
Hiroyo Kaneko “APPERARANCE”
http://www.thethirdgalleryaya.com
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/43

 

Yoshimi Arts
1.25(Sat)ー2.16(Sun)
Yugo Kohrogi “EYE”
http://www.yoshimiarts.com/en/exhibition/20200125_Yugo_Kohrogi-EYE.html
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/49

 

KOUICHI FINE ARTS
1.25(Sat)ー2.8(Sat)
Ricchi Mondo “Inner Lights”
https://kouichifinearts.com/en/front-page/
KGMhttps://kansai-gallery-map.info/en/galleries/63